Khoa học xã hội

THỂ CHẾ PHÁP LUẬT KINH TẾ MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI


Thể chế Pháp luật Kinh tế một số quốc gia trên thế giới

nhatbook-THỂ CHẾ PHÁP LUẬT KINH TẾ MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

 Tác giả:  Nhiều TG
 Nxb:  Tài Chính
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


 

*

Gửi phản hồi