TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL


Trên đỉnh phố Wall

nhatbook-Trên đỉnh phố Wall-Peter Lynch-2007

 Tác giả:  Peter Lynch
 Nxb:  Lao Động Xã Hội
 Năm:  2007
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt (đánh máy lại)
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Nếu có điều kiện, mời mua sách giấy ủng hộ tại đây:

<LINK>


*

Bình luận