Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực triều Nguyễn vào việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng hiện nay


Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực triều Nguyễn vào việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng hiện nay

nhatbook-Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực triều Nguyễn vào việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng hiện nay-Cao Văn Thống-2018

Tác giả:  Cao Văn Thống
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

Bình luận