Cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh và những vấn đề đặt ra cho cải cách hành chính ở nước ta hiện nay


Cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh và những vấn đề đặt ra cho cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

nhatbook-Cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh và những vấn đề đặt ra cho cải cách hành chính ở nước ta hiện nay-Đặng Xuân Hoan-2018

Tác giả:  Đặng Xuân Hoan
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

để lại phản hồi