Cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh và những vấn đề đặt ra cho cải cách hành chính ở nước ta hiện nay


Cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh và những vấn đề đặt ra cho cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

nhatbook-Cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh và những vấn đề đặt ra cho cải cách hành chính ở nước ta hiện nay-Đặng Xuân Hoan-2018

Tác giả:  Đặng Xuân Hoan
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Nguyễn Công Trứ trong trật tự quyền lực của Minh Mệnh: ‘Chơi với vua như đùa với hổ’
Mâu thuẫn giữa Lê Văn Duyệt với các vua Gia Long, Minh Mạng
Một nguồn sử liệu cần tham khảo: Vùng đất Nam bộ dưới triều Minh Mạng
Một số chính sách canh tân thời Vua Bảo Đại qua di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn
Chính sách bổ dụng quan lại của Vua Minh Mạng thông qua Luật Hồi tỵ
Cải cách chế độ văn thư hành chính triều Nguyễn
Một số bài học từ cải cách hành chính triều Nguyễn
HUẤN ĐỊCH THẬP ĐIỀU
Vua Minh Mạng với tầm nhìn chiến lược về biển đảo được thể hiện bằng hình ảnh trên cửu đỉnh
DẤU ẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỜI NGUYỄN - GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ ĐƯƠNG ĐẠI
Luật Hồi tỵ trong cải cách quan chế - Những dấu ấn của phép “Dụng nhân” qua Châu bản triều Nguyễn
Những bài học kinh nghiệm từ cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh
Vài nhận xét về thế cờ ngoại giao trong bán đảo Đông Dương đầu thế kỷ XIX
Chính sách cầu hiền của vua Minh Mệnh
DẤU ẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH THỜI NGUYỄN: GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ ĐƯƠNG ĐẠI
Về mối quan hệ giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng qua quá trình tập trung quyền lực 30 năm đầu triều...
Bộ máy hình pháp và hệ thống giám sát triều Nguyễn: một cải cách hành chính thời Minh Mệnh
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn – Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn hiện nay
VÙNG ĐẤT NAM BỘ DƯỚI TRIỀU MINH MẠNG
Ý thức về biển của vua Minh Mệnh

Bình luận