CONFESSIONS OF AN ECONOMIC HIT MAN


Confessions of an economic hit man

(Lời Thú Tội  Của Một Sát Thủ Kinh Tế)

nhatbook-confessions of an economic hit man-John Perkins

Author:  John Perkins
 Publisher:  Berrett-Koehler
 Year:  2004
 Language:  English
 Type:  pdf 


nhatbook-download

 


Nếu có điều kiện, mời các bạn mua sách giấy ủng hộ tại đây:

<LINK>

tiki3-Lời thú tội của một sát thủ kinh tế


*

để lại phản hồi