MỘT TƯ DUY KHÁC VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM


Một tư duy khác về Kinh tế và Xã hội Việt Nam

nhatbook-Một tư duy khác về kinh tế xã hội Việt Nam-Alan Phan-

 Tác giả:   Alan Phan
 Nxb:  Lao Động Xã Hội
 Năm:  2014
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf (đánh máy lại)

nhatbook-download


Mời mua sách giấy ủng hộ tác giả tại đây: <LINK>


*

Bình luận