NÔNG NGHIỆP VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC


Nông nghiệp & An ninh Lương thực của hộ nông dân sản xuất qui mô nhỏ ở Đông Á và Việt Nam

nhatbook-Nông nghiệp & An ninh Lương thực-ntg-2017

 Tác giả:   nhiều TG
 Nxb:  Act!onaid
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận