Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn – Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn hiện nay


Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn – Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn hiện naynhatbook-Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn – Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn hiện nay-Nguyễn Văn Thâm-2018

Tác giả:  Nguyễn Văn Thâm
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

để lại phản hồi