CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM


Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

nhatbook-Chính quyền đô thị tại Việt Nam-2013

 Tác giả:   nhiều TG
 Nxb:  Asia Foundation
 Năm:  2013
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận