GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ


Giáo trình Mô hình Toán Kinh tế

nhatbook-Giáo trình mô hình toán kinh tế-Nguyễn Quang Dong-2006

 Tác giả:   Nguyễn Quang Dong
 Nxb:  Thống Kê
 Năm:  2006
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận