Vai trò của công nhân xưởng Ba Son trong cuộc tranh cử hội đồng thành phố Sài Gòn năm 1929 và 1933


Vai trò của công nhân xưởng Ba Son trong cuộc tranh cử hội đồng thành phố Sài Gòn năm 1929 và 1933

Tác giả:  Shibuya Yuki
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

để lại phản hồi