QUẢN TRỊ NƯỚC


Quản trị nước: nghiên cứu hiện trạng tại Campuchia, Lào và Việt Nam

nhatbook-quản trị nước-ntg-2009

Tác giả:   Nhiều TG
 Nxb:  International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
 Năm:  2010
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


*

để lại phản hồi