Một số bài học từ cải cách hành chính triều Nguyễn


Một số bài học từ cải cách hành chính triều Nguyễnnhatbook-Một số bài học từ cải cách hành chính triều Nguyễn-Đinh Duy Hòa-2018

Tác giả:  Đinh Duy Hòa
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi