Những bài học kinh nghiệm từ cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh


Những bài học kinh nghiệm từ cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh

nhatbook-Những bài học kinh nghiệm từ cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh

Tác giả:  Bùi Huy Khiên
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi