NHỮNG HƯỚNG DẪN THIẾT THỰC VỀ XÂY DỰNG HIẾN PHÁP


Những hướng dẫn thiết thực về xây dựng hiến pháp

nhatbook-Những hướng dẫn thiết thực về xây dựng hiến pháp-Markus Böckenförde-2011

Tác giả:  Markus Böckenförde
 Nxb:  IDEA
 Năm:  2011
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


*

để lại phản hồi