Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy Nùng Trí Cao


Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy Nùng Trí Cao

nhatbook-Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy Nùng Trí Cao-Morita Kentaro-2008
Chân dung phỏng dựng năm 1917 Nùng tộc Nhân Huệ Hoàng đế.
Tác giả:  Morita Kentaro
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi