KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC-CÁCH TIẾP CẬN VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHỨC TẠP


Kinh tế học giáo dục – cách tiếp cận và các vấn đề phức tạp

nhatbook-Kinh te hoc giao duc-Bùi Chí Bình-2014

Tác giả:  Bùi Chí Bình
 Nxb:  ĐH KHXHNV TpHCM
 Năm:  2014
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


*

để lại phản hồi