Bài báo

Chính sách bổ dụng quan lại của Vua Minh Mạng thông qua Luật Hồi tỵ


Chính sách bổ dụng quan lại của Vua Minh Mạng thông qua Luật Hồi tỵ

nhatbook-Chính sách bổ dụng quan lại của Vua Minh Mạng thông qua Luật Hồi tỵ và ý nghĩa của việc nghiên cứu Luật Hồi tị hiện nay-Phan Thanh hải-2018

Tác giả:  Phan Thanh Hải, Lê Thị An Hòa
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Advertisements
KM-TIki-Hội sách online

Gửi phản hồi