Qua thành Bản Phủ trở lại vấn đề Thục Phán – An Dương Vương 


Qua thành Bản Phủ trở lại vấn đề Thục Phán-An Dương Vương 

nhatbook-Qua thành bản Phủ trở lại vấn đề Thục Phán-An Dương Vương trong lịch sử Việt Nam-Đinh Ngọc Viện-2008

Tác giả:  Đinh Ngọc Viện
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Triết lý quân sự truyền thống Việt Nam
Thử phân kỳ lịch sử 12 thế kỷ của Tiếng Việt
Nhìn nhận thêm vấn đề nhân tố con người trong văn hóa Việt Nam thời hiện đại
Giao lưu văn hóa Việt-Nga và những vấn đề đặt ra trong thời kỳ hội nhập
Một số khảo sát về hệ thống sản sinh từ vựng trong tiếng Việt
Một vài nhận xét những kiểu chữ Thái cổ ở Việt Nam
Các bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội đã nói những gì?
Phát âm theo phương ngữ Nam bộ: những ưu điểm và hạn chế
So sánh nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam
Tục nhuộm răng đen: so sánh Việt Nam và Nhật Bản
Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy Nùng Trí Cao
Các luật gia Pháp và vấn đề pháp điển hóa ở Việt Nam
Những dữ kiện mới về Việt Nam thời Trung Cổ
Vai trò của sĩ phu Việt Nam trong việc giao lưu văn hóa Trung-Việt
Về tên gọi Lâm Ấp-Hoàn Vương-Chiêm Thành và Champa
Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn
Lịch sử quân sự và truyền thống quật cường của dân tộc Việt Nam
Văn học chữ Nôm: Tinh hoa sáng tạo của văn học cổ điển Việt Nam thời Trung Đại
Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Liê...
Vấn đề nghi lễ và chính sách cấm đạo dưới triều Nguyễn

Bình luận