Qua thành Bản Phủ trở lại vấn đề Thục Phán – An Dương Vương 


Qua thành Bản Phủ trở lại vấn đề Thục Phán-An Dương Vương 

nhatbook-Qua thành bản Phủ trở lại vấn đề Thục Phán-An Dương Vương trong lịch sử Việt Nam-Đinh Ngọc Viện-2008

Tác giả:  Đinh Ngọc Viện
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi