Bộ máy hành chính của chính quyền Lê-Trịnh thế kỷ 18 qua việc phân tích Lục Phiên trong vương phủ


Bộ máy hành chính của chính quyền Lê-Trịnh thế kỷ 18 qua việc phân tích Lục Phiên trong vương phủ

nhatbook-Bộ máy hành chính của chính quyền Lê-Trịnh thế kỷ 18 qua việc phân tích Lục Phiên trong vương phủ-Ueda Shinya-2008

Tác giả:  Ueda Shinya
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận