Luật Hồi tỵ trong cải cách quan chế – Những dấu ấn của phép “Dụng nhân” qua Châu bản triều Nguyễn


Luật Hồi tỵ trong cải cách quan chế – Những dấu ấn của phép “Dụng nhân” qua Châu bản triều Nguyễn

nhatbook-Luật Hồi tỵ trong cải cách quan chế - Những dấu ấn của phép “Dụng nhân” qua Châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới-2018

Tác giả:  Nguyễn Văn Kết
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận