Chính trị

THE POWER OF EVERYDAY POLITICS


The Power of Everyday Politics: How Vietnamese Peasants Transformed National Policy

nhatbook-The Power of Everyday Politics_ How Vietnamese Peasants Transformed National Policy-Kerkvliet, Benedict J. Tria-2005

Author:  Kerkvliet, Benedict J. Tria
 Publisher:  Cornell University Press
 Year:  2005
 Language:  English
 Type:  pdf


nhatbook-download

 


*

KM-Nhưng tựa sách nên đọc trong đời

Gửi phản hồi