Kỹ thuật Công nghệ

LEAN LEXICON (4th edition)


Lean Lexicon – a graphical glossary for Lean Thinkers (4th edition)

nhatbook-Lean Lexicon_ A Graphical Glossary for Lean Thinkers-2008

Author:  Lean Enterprise Institute
 Publisher:  Lean Enterprise Institute
 Year:  2008
 Language:  English
 Type:  pdf


nhatbook-download

 


*

KM-Nhưng tựa sách nên đọc trong đời

Gửi phản hồi