MẶT TRẬN MIỀN TÂY VẪN YÊN TĨNH


Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh

Nhatbook-Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh-Enrich Maria Remarque-1973

Tác giả:  Enrich Maria Remarque,
Tâm Nguyễn dịch
 Nxb:  Kinh Thi
 Năm:  1973
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


Quyển này được xuất bản gần đây với bản dịch của Vũ Hương Giang

Mời mua sách tại đây: <LINK>

tiki3-Phía Tây không có gì lạ


*

Bình luận