Thể chế chính trị ở Việt Nam thế kỷ XI-XII dưới thời Lý


Thể chế chính trị ở Việt Nam thế kỷ XI-XII dưới thời Lý

nhatbook-thể chế chính trị ở Việt Nam thế kỷ 11-12 dưới thời Lý-Trần Thị Vinh-2008

Tác giả:  Trần Thị Vinh
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi