Cải cách chế độ văn thư hành chính triều Nguyễn


Cải cách chế độ văn thư hành chính triều Nguyễn

nhatbook-Cải cách chế độ văn thư hành chính triều Nguyễn-2018

Tác giả:  Vũ Thị Phụng
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi