Cải cách chế độ văn thư hành chính triều Nguyễn


Cải cách chế độ văn thư hành chính triều Nguyễn

nhatbook-Cải cách chế độ văn thư hành chính triều Nguyễn-2018

Tác giả:  Vũ Thị Phụng
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
KHOA BẢNG TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ QUA TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN
Những cơ sở để triều Nguyễn đưa ra chính sách cấm đạo Thiên Chúa
GIA LONG PHỤC QUỐC
Vua Duy Tân: Ngồi trên nước không ngăn được nước
Chính sách cầu hiền của vua Minh Mệnh
Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực triều Nguyễn vào việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống...
Ruộng của các chùa ở Thừa Thiên Huế dưới thời Nguyễn (1802-1945)
Một số vấn đề chi phối mối quan hệ giữa nhà Nguyễn với Pháp từ 1802 đến 1858
Nguyễn Hoàng và bước đầu tiến vào vùng Nam Trung Bộ
Xu hướng đổi mới ở Việt Nam vào nửa sau thế kỷ XIX
Diễn trình sự mất nước dưới triều Nguyễn
Độc đáo đại lễ phục triều Nguyễn đầu thế kỷ XX
Những vấn đề về tiền thời chúa Nguyễn
Vấn đề canh tân đất nước dưới triều Nguyễn nửa sau thế kỷ XIX
Chúa Nguyễn và Vương triều Nhà Nguyễn với các dân tộc thiểu số miền Nam nước ta
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: QUẢNG NGÃI
Một số chính sách canh tân thời Vua Bảo Đại qua di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn qua di sản tư liệu Mộc bản
Phe phái, lợi ích nhóm và quyền lực ở Việt Nam đầu thế kỷ 19
Từ dinh Long Hồ đến dinh Vĩnh Trấn

Bình luận