Chiến thắng đường 9 Nam Lào và cuộc đấu tranh ngoại giao 1971


Chiến thắng đường 9 Nam Lào và cuộc đấu tranh ngoại giao 1971

nhatbook-Chiến thắng đường 9 Nam Lào và cuộc đấu tranh ngoại giao 1971-Hồ Khang

Tác giả:  Hồ Khang
 Nguồn:  N/A
 Năm:  N/A
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download

Trong chiến tranh, quan hệ giữa quân sự và ngoại giao luôn là mối quan hệ chặt chẽ, quy định và chi phối lẫn nhau. Quan hệ giữa giành thắng lợi quyết định trên chiến trường và củng cố, mở rộng thắng lợi đó bằng hoạt động ngoại giao thể hiện đậm nét trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước qua thế đánh- đàm sau thắng lợi của chiến dịch phản công Đường 9- Nam Lào (1971). Thắng lợi này đã đã thúc đẩy đấu tranh ngoại giao phát triển lên những bước mới, phát huy hiệu quả tối ưu trên các bình diện khác nhau của mặt trận ngoại giao và quân sự.


*

Bình luận