Kỹ thuật Công nghệ

LEAN MANAGEMENT SYSTEM


Lean Management System

nhatbook-Lean Management System-William A. Levinson-2012

Author:  William A. Levinson
 Publisher:  CRC Press
 Year:  2013
 Language:  English
 Type:  pdf


nhatbook-download

 


*

Advertisements
edu-dạy con theo pp người Nhật

Gửi phản hồi