QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

UNica tháng 5 rực rỡ


Quản trị chuỗi cung ứng

nhatbook-Quản trị chuỗi cung ứng-Nguyễn Thành Hiếu-2015

Tác giả:  Nguyễn Thành Hiếu
 Nxb:  ĐH KT Quốc Dân
 Năm:  2015
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


 

*

để lại phản hồi