QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG


Quản trị chuỗi cung ứng

nhatbook-Quản trị chuỗi cung ứng-Nguyễn Thành Hiếu-2015

Tác giả:  Nguyễn Thành Hiếu
 Nxb:  ĐH KT Quốc Dân
 Năm:  2015
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


 

*

Bình luận