Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn qua di sản tư liệu Mộc bản


Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn qua di sản tư liệu Mộc bản

nhatbook-Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn qua di sản tư liệu Mộc bản-Nguyễn Xuân HÙng-2018

Tác giả:  Nguyễn Xuân Hùng
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Sau khi giành được chính quyền từ triều Tây Sơn, vào năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long, lập nên triều Nguyễn – triều đại cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, tồn tại gần 150 năm (1802-1945). Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử, triều Nguyễn đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp hoàn thành thống nhất lãnh thổ từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Lần theo dấu mốc lịch sử trong khối Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới cho thấy rằng, quá trình cải cách bộ máy hành chính triều Nguyễn đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, từng bước khẳng định và đưa đất nước lên một tầm cao mới. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu cho công cuộc cải cách hành chính của nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Trong bài tham luận này, chúng tôi tập trung nghiên cứu quá trình cải tổ bộ máy hành chính từ cấp trung ương đến địa phương dưới hai triều Gia Long và Minh Mệnh, đặc biệt là triều Minh Mệnh – Đây là triều đại được xem là thời kỳ thịnh trị nhất của triều Nguyễn. Thành công này được các vị vua tiếp sau kế tục và không có nhiều thay đổi.
Về cơ bản, tổ chức bộ máy hành chính được phân thành 02 cấp gồm chính quyền trung ương và chính quyền địa phương.

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Những dấu hiệu tiếp xúc văn minh, văn hóa phương Tây qua châu bản triểu Nguyễn
KHOA CỬ VÀ CÁC NHÀ KHOA BẢNG TRIỀU NGUYỄN
Sự hình thành thôn ấp ở Tiền Giang dưới thời các chúa Nguyễn
SỰ KHỦNG HOẢNG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN TRƯỚC 1858
Vì sao vua Hiệp Hòa bị giết?
Đặc điểm phật giáo Nam bộ thời Nguyễn
Triều Nguyễn với việc điều chỉnh giá lương thực nửa đầu thế kỷ XIX
Động thái hướng tới mô hình Trung Hoa trong nỗ lực hoàn thiện thể chế chính trị - xã hội triều Nguyễ...
Đường Thiên Lý dưới thời Nguyễn
Từ dinh Long Hồ đến dinh Vĩnh Trấn
Đóng góp của một công nữ họ Nguyễn vào công cuộc mở đất phương Nam trong thế kỷ XVII
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: ĐỊNH TƯỜNG
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn – Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn hiện nay
Nhìn nhận thêm về sự kiện Nguyễn Hoàng làm trấn thủ Thuận Hóa năm 1558
QUAN VÀ LẠI Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
Vấn đề ruộng đất trong chính sách đối nội của nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: QUẢNG NGÃI
Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: GIA ĐỊNH
Tàu Constitution của Hoa Kỳ mở đầu cuộc chiến tranh thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam

Bình luận