Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn qua di sản tư liệu Mộc bản


Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn qua di sản tư liệu Mộc bản

nhatbook-Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn qua di sản tư liệu Mộc bản-Nguyễn Xuân HÙng-2018

Tác giả:  Nguyễn Xuân Hùng
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Sau khi giành được chính quyền từ triều Tây Sơn, vào năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long, lập nên triều Nguyễn – triều đại cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, tồn tại gần 150 năm (1802-1945). Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử, triều Nguyễn đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp hoàn thành thống nhất lãnh thổ từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Lần theo dấu mốc lịch sử trong khối Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới cho thấy rằng, quá trình cải cách bộ máy hành chính triều Nguyễn đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, từng bước khẳng định và đưa đất nước lên một tầm cao mới. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu cho công cuộc cải cách hành chính của nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Trong bài tham luận này, chúng tôi tập trung nghiên cứu quá trình cải tổ bộ máy hành chính từ cấp trung ương đến địa phương dưới hai triều Gia Long và Minh Mệnh, đặc biệt là triều Minh Mệnh – Đây là triều đại được xem là thời kỳ thịnh trị nhất của triều Nguyễn. Thành công này được các vị vua tiếp sau kế tục và không có nhiều thay đổi.
Về cơ bản, tổ chức bộ máy hành chính được phân thành 02 cấp gồm chính quyền trung ương và chính quyền địa phương.

nhatbook-download


*

để lại phản hồi