Khoa học xã hội

HISTORY OF THE WORLD IN 1,000 OBJECTS


History of the world in 1,000 objects

(Lịch sử thế giới qua 1000 hiện vật)

nhatbook-History of the world in 1,000 objects-2014

Author:  Jane McIntosh
 Publisher:  DK Publishing
 Year:  2014
 Language:  English
 Type:  pdf (file lớn >180MB)


nhatbook-download

 


*

Gửi phản hồi