Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi


Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổinhatbook-Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam Truyền thống và biến đổi-Nguyễn Hữu Minh-2008

Tác giả:  Nguyễn Hữu Minh
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Hôn nhân ở Việt Nam cho tới trước thế kỷ XX là một vấn đề quan trọng không chỉ riêng đối với cặp vợ chồng mà còn đối với gia đình mở rộng và hệ thống thân tộc (Đào Duy Anh, 1938; Trần Đình Hượu, 1991). Vì thế, các gia đình rất quan tâm đến việc lựa chọn con dâu con rể và lo dựng vợ gả chồng sớm cho con cái. Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời theo nghĩa chặt chẽ không tồn tại bởi lẽ các cá nhân hầu như không có quyền lựa chọn bạn đời cho mình, thay vào đó là tiêu chuẩn lựa chọn con dâu, con rể (đặc biệt là con dâu). Các tiêu chuẩn lựa chọn hôn nhân do gia đình đặt ra vì lợi ích của gia đình, các cá nhân phải tuân thủ các tiêu chuẩn lựa chọn hôn nhân của gia đình. Hôn nhân là công việc của gia đình chứ không phải là công việc của cá nhân.

nhatbook-download


*

để lại phản hồi