Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi


Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổinhatbook-Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam Truyền thống và biến đổi-Nguyễn Hữu Minh-2008

Tác giả:  Nguyễn Hữu Minh
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Hôn nhân ở Việt Nam cho tới trước thế kỷ XX là một vấn đề quan trọng không chỉ riêng đối với cặp vợ chồng mà còn đối với gia đình mở rộng và hệ thống thân tộc (Đào Duy Anh, 1938; Trần Đình Hượu, 1991). Vì thế, các gia đình rất quan tâm đến việc lựa chọn con dâu con rể và lo dựng vợ gả chồng sớm cho con cái. Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời theo nghĩa chặt chẽ không tồn tại bởi lẽ các cá nhân hầu như không có quyền lựa chọn bạn đời cho mình, thay vào đó là tiêu chuẩn lựa chọn con dâu, con rể (đặc biệt là con dâu). Các tiêu chuẩn lựa chọn hôn nhân do gia đình đặt ra vì lợi ích của gia đình, các cá nhân phải tuân thủ các tiêu chuẩn lựa chọn hôn nhân của gia đình. Hôn nhân là công việc của gia đình chứ không phải là công việc của cá nhân.

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Một số đóng góp của Thiên Chúa Giáo đối với văn hóa Việt Nam (thế kỷ XVII-đầu XX)
Tổ chức chính quyền thời các chúa Nguyễn trong quá trình mở rộng đất đai về phương Nam
Chữ việt xưa và nay: nhìn từ ngôn ngữ học và chức năng xã hội
Việt Nam thế kỷ X: thời cơ thách thức và phát triển vượt bậc
Người Hoa trong lịch sử Việt Nam
Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp
Ý nghĩa của 'Đi Chợ'
Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn từ 1860-2008
Chuẩn nghèo và bản chất nghèo đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh
Đào Nguyên Phổ (1861-1908), một trường hợp tiêu biểu của sự hội nhập văn hóa tích cực
Tiểu loại 'Tổng Hợp' trong các thực từ tiếng Việt
Các giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền
Một bản phổ chí nói về quan hệ Việt - Chàm
Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: Quan hệ với Singapore
Giai nhân kỳ ngộ: nguồn gốc và ý nghĩa
Vấn đề nữ quyền ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
Sự hình thành về cơ bản của hệ tư tưởng yêu nước Việt Nam
Sự phát triển của cộng đồng dân dộc Việt Nam trong cuộc khai phá đất Nam Bộ
Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973: Ngoại giao và thắng lợi của CMVN
Khảo cứu lại về sự thành lập nhà Lê Trung Hưng

Bình luận