Một số chính sách canh tân thời Vua Bảo Đại qua di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn


Một số chính sách canh tân thời Vua Bảo Đại qua di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn

nhatbook-Một số chính sách canh tân thời Vua Bảo Đại qua di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn-Nguyễn Thu Hoài-2018

Tác giả:  Nguyễn Thu Hoài
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Lâu nay khi nhắc đến triều Nguyễn và những dấu ấn cải cách triều Nguyễn để lại người ta thường nói đến cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832 dưới thời vua Minh Mệnh. Thực tế đây cũng là cuộc cải cách hành chính lớn và triệt để nhất của triều Nguyễn, được người đời sau so sánh với cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông năm 1466-1471 và đánh giá là một trong hai cuộc cải cách có quy mô lớn nhất và đạt hiệu quả cao nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Tuy nhiên ngoài thành tựu của cuộc cải cách dưới thời vua Minh Mệnh, các vị Hoàng đế khác của nhà Nguyễn cũng thực thi một số chính sách cải tổ nhất định. Đặc biệt sau khi Pháp xâm lược, áp lực phải canh tân càng trở nên cấp thiết. Nhưng có lẽ để thay đổi một hệ tư tưởng đã ăn sâu từ ngàn đời là việc không hề dễ dàng, chưa kể những tác động ngoại cảnh của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ vô cùng khó khăn. Và vì vậy dấu ấn của những cuộc cải cách về sau đều khá mờ nhạt và hầu như rất ít thành tựu. Dù vậy không thể không nhắc đến và ghi nhận những chính sách canh tân dưới thời vua Bảo Đại, vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn và cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam.

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Vấn đề canh tân đất nước dưới triều Nguyễn nửa sau thế kỷ XIX
SỬ KÝ ĐẠI NAM VIỆT QUỐC TRIỀU
Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực triều Nguyễn vào việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống...
QUAN VÀ LẠI Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ-TẬP 4
Kênh đào thời Nguyễn ở Nam Bộ
Hoạt động tuần tra vùng biển của quân đội nhà Nguyễn
Vai trò thủ phủ đối với sự ra đời phát triển của Đàng Trong
Tàu Constitution của Hoa Kỳ mở đầu cuộc chiến tranh thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam
Bộ máy hình pháp và hệ thống giám sát triều Nguyễn: một cải cách hành chính thời Minh Mệnh
Diễn trình sự mất nước dưới triều Nguyễn
Sự phục hồi kinh tế và sự phát triển của quan hệ thương mại giữa hai nước Trung-Việt vào những năm đ...
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: THỪA THIÊN
NGUYỄN TRIỀU CỐ SỰ
Chính sách giáo dục của nhà Nguyễn đối với các dân tộc ít người ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XIX
KHOA CỬ VÀ CÁC NHÀ KHOA BẢNG TRIỀU NGUYỄN
Phe phái, lợi ích nhóm và quyền lực ở Việt Nam đầu thế kỷ 19
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: HÀ TIÊN
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn qua di sản tư liệu Mộc bản
Đặc điểm phật giáo Nam bộ thời Nguyễn

Bình luận