Một số dấu ấn và giai thoại về Nguyễn Ánh trên vùng đất Phương Nam


Một số dấu ấn và giai thoại về Nguyễn Ánh trên vùng đất Phương Nam

nhatbook-“Ngai vàng” nơi Nguyễn Ánh – Gia Long ngự ở Phú Quốc
“Ngai vàng” nơi Nguyễn Ánh – Gia Long ngự ở Phú Quốc

 

Tác giả:  Nguyễn Hữu Hiệp
 Nguồn:  Hội Thảo triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

Bình luận