“PHÁ RÀO” TRONG KINH TẾ VÀO ĐÊM TRƯỚC ĐỔI MỚI


Phá rào trong kinh tế vào đêm trước Đổi mới

nhatbook-Phá rào trong kinh tế vào đêm trước Đổi mới-Đặng Phong-2009

Tác giả:  Đặng Phong
 Nxb:  Tri Thức
 Năm:  2009
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


Đọc sách giấy vẫn thích hơn, mời đặt sách tại đây: <LINK>


*

Bình luận