CÁC LOẠI HÌNH BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG


Các loại hình báo chí truyền thông

Nhatbook-Các loại hình báo chí truyền thông-Dương Xuân Sơn-2014

Tác giả:  Dương Xuân Sơn
 Nxb:  Thông Tin và Truyền Thông
 Năm:  2014
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


*

Bình luận