DẤU ẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỜI NGUYỄN – GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ ĐƯƠNG ĐẠI


Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn: Giá trị lịch sử và đương đại

nhatbook-Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn-Giá trị lịch sử và đương đại-Bộ Nội Vụ-2018

Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  Bộ Nội Vụ
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


*

Bình luận