HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC VÀ SỰ ĐỔI THAY CỦA XÃ HỘI


Học tập trong tổ chức và sự đổi thay của xã hội

nhatbook-Học tập trong tổ chức và sự đổi thay của xã hội-The Barefoot-2011

Tác giả:  Nhóm The Barefoot
 Nxb:  N/A
 Năm:  2011
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


*

Bình luận