Đóng góp của một công nữ họ Nguyễn vào công cuộc mở đất phương Nam trong thế kỷ XVII


Đóng góp của một công nữ họ Nguyễn vào công cuộc mở đất phương Nam trong thế kỷ XVII

nhatbook-Đóng góp của một công nữ họ Nguyễn vào công cuộc mở đất phương Nam trong thế kỷ XVII-Phan Văn Hoàng-2008

 

Tác giả:  Phan Văn Hoàng
 Nguồn:  Hội Thảo triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Vì sao vua Hiệp Hòa bị giết?
KHOA BẢNG TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ QUA TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN
Vấn đề nghi lễ và chính sách cấm đạo dưới triều Nguyễn
Mấy nhận xét về nho giáo thời Nguyễn
Về nền hành chánh triều Nguyễn thời kỳ 1802-1883
Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực triều Nguyễn vào việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống...
Vai trò thủ phủ đối với sự ra đời phát triển của Đàng Trong
Trách nhiệm triều Nguyễn về sự thất bại của xu hướng đổi mới ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUAN CHẾ TRIỀU NGUYỄN
Bộ máy hình pháp và hệ thống giám sát triều Nguyễn: một cải cách hành chính thời Minh Mệnh
NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN
Chính sách quản lí và sử dụng gạo của triều Nguyễn trong thời kỳ 1802-1858
Một số dấu ấn và giai thoại về Nguyễn Ánh trên vùng đất Phương Nam
Động thái hướng tới mô hình Trung Hoa trong nỗ lực hoàn thiện thể chế chính trị - xã hội triều Nguyễ...
Tính năng động của công trình thủy lợi châu thổ sông Hồng dưới triều Nguyễn
ĐỜI SỐNG CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN
ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ-TẬP 4
Cuộc nhân duyên giữa công nữ Ngọc Vạn với quốc Vương Chân Lạp, đôi điều suy ngẫm
Sự phục hồi kinh tế và sự phát triển của quan hệ thương mại giữa hai nước Trung-Việt vào những năm đ...

Bình luận