Tương đương dịch thuật và tương đương trong dịch Anh – Việt


Tương đương dịch thuật và tương đương trong dịch Anh – Việt

 

Tác giả:  Lê Hùng Tiến
 Nguồn:  Khoa Học ĐHQG Hà Nội
 Năm:  2010
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận