Sự thịnh suy của hoạt động Ngoại thương ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII


Sự thịnh suy của hoạt động Ngoại thương ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII

nhatbook-Sự thịnh suy của hoạt động Ngoại thương ở đàng trong thế kỷ 17 18-Nguyễn Thị Huê-2008

 

Tác giả:  Nguyễn Thị Huê
 Nguồn:  Hội Thảo triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi