Một số đóng góp của Thiên Chúa Giáo đối với văn hóa Việt Nam (thế kỷ XVII-đầu XX)


Một số đóng góp của Thiên Chúa Giáo đối với văn hóa Việt Nam

(thế kỷ XVII – đầu XX)

nhatbook-Một số đóng góp của Thiên Chúa Giáo đối với văn hóa Việt Nam (thế kỷ XVII-đầu XX)-Phạm Thị Thanh Huyền-2008

Tác giả:  Phạm Thị Thanh Huyền
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Văn hóa Nam Bộ, sự hội tụ của những dòng chảy
Xây dựng các niên biểu lịch sử của Việt Nam
Tinh thần dân tộc trong kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ,
Vườn cung đình Việt Nam: Lịch sử hiện trạng và vấn đề nghiên cứu phục hồi
Nghĩ lại về thời đại Tây Sơn
Việt Nam học được gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á?
Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo
Trần Thủ Độ (1194-1264) và nhân cách hành xử Việt Nam thời Trần
Thế giới tâm linh trong sáng tác của Nguyễn Du một biểu hiện của văn hóa Việt
Một vài vấn đề về lịch sử giai cấp nông dân miền Bắc Việt Nam 1965-1975
Nguồn gốc và quá trình phát triển của kiến trúc nhà ở Dân gian truyền thống người Việt
Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX
Lịch sử quân sự và truyền thống quật cường của dân tộc Việt Nam
Giao lưu văn hóa Việt Nam và Thế giới
Quốc sử quán triều Nguyễn và giá trị của nó trong nền học thuật Việt Nam
Tìm hiểu thêm về quá trình từ Tất Thành đến Nguyễn Ái Quốc
Hán văn Việt Nam: nhìn từ góc độ song ngữ và các khả năng giao thoa của nó
Tìm hiểu cách thức tri nhận thế giới của người Việt
Các giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền
Sự tiếp biến văn hóa Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX

Bình luận