PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN


Phân tích và đầu tư chứng khoánnhatbook-phân tích và đầu tư chứng khoán-Bùi Kim Yến-2009

Chủ biên:  Bùi Kim Yến
 Nxb:  Thống Kê
 Năm:  2009
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận