Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn từ 1860-2008


Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn từ 1860-2008

nhatbook-Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn từ 1860-2008-Nguyễn Đức Hòa-2008

Nhìn từ góc độ lịch sử – văn hoá, quá trình đô thị hoá ở Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh có những nét đặc trưng riêng gồm nhiều yếu tố phức hợp về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá. Bài viết đề cập đến vấn đề đô thị hoá ở Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy đô thị hoá là một quá trình tất yếu, có những tác động lớn lao đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Qua nghiên cứu quá trình đô thị hoá của thành phố từ năm 1860 đến nay, người viết rất quan tâm và có đề xuất nhỏ liên quan đến việc khắc phục và giải quyết những vấn đề tồn tại để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị văn minh hiện đại trong thế kỳ XXI.

Tác giả:  Nguyễn Đức Hòa
 Nguồn:  Kỷ Yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

 

nhatbook-download


*

để lại phản hồi