LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÁN MỘT TỔNG THỐNG?


Làm Thế Nào Để Bán Một Tổng Thống

nhatbook-Làm Thế Nào Để Bán Một Tổng Thống.-Joe Mc Ginniss-1971

Tác giả: Joe McGinniss
 Lê Thành Hoàng Dân dịch
 Nxb: Trẻ
 Năm:  1971
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận