CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN (ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT)


Công nghệ chuyển gen (động vật, thực vật)

nhatbook-Công nghệ chuyển gen (động vật, thực vật)-Trần Quốc Dung-2006

Chủ biên: Trần Quốc Dung
 Nxb: Huế
 Năm:  2006
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận