GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN HỌC


Giáo trình Di Truyền Học

nhatbook-Giáo trình Di truyền học-Hoàng Trọng Phán-2008

Chủ biên:  Hoàng Trọng Phán
 Nxb:  ĐH Huế
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi