NHỮNG BÀI TOÁN CỔ


Những bài toán cổ

nhatbook-Những bài toán cổ-Trần Lưu Cương-1995

Tác giả:  Trichiacop
 Trần Lưu Cương dịch
 Nxb:  Giáo Dục
 Năm:  1995
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận