Hình ảnh về triều đình phong kiến Việt Nam dưới triều Nguyễn


Hình ảnh về triều đình phong kiến Việt Nam dưới triều Nguyễn


Hình ảnh về các quan lại, binh lính, chức dịch… thời đại phong kiến dưới triều đại phong kiến qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia người Pháp khi họ đến Đông Dương trong đó có Việt Nam.

Quan Tổng đốc Hà Nội dưới triều Nguyễn.
Quan Tổng đốc Hà Nội năm 1885.
Một vị quan và vợ. Ðứng đầu các tỉnh là có quan Tổng Ðốc, sau đó là tới quan Tri Phủ, Tri Huyện và Tri Châu, các quan nầy lo việc hành pháp (áp dụng luật lệ và lo vấn đề an ninh cho dân chúng).
Một vị quan dưới triều Nguyễn.
Cửu Đỉnh (9 đỉnh) đặt tại sân Thế Miếu trong Hoàng Thành. Chín đỉnh này được đúc từ cuối năm 1835 đến đầu năm 1837 thì hoàn thành.
Cư dinh của Hội trưởng Tôn Nhân phủ (hội đồng Hoàng tộc)
Các vị quan triều Nguyễn.
Một vị quan lớn thuộc hàng Nhất phẩm của triều Nguyễn.
Các vị quan triều Nguyễn.
Một vị quan Tri châu trong lễ phục vua ban.
Các quan thái giám cung phục trong triều đình nhà Nguyễn..
Một người hầu của vua.
Người gác chuông trên lầu Ngọ Môn.
Cổng vào Kinh thàn Huế.
Cổng vào Kinh thàn Huế.
Cửu vị thần công với 9 khẩu thần công được các nghệ nhân Huế đúc năm Gia Long thứ hai (1803). Chín khẩu thần công được đánh giá là một trong những tác phẩm nghệ thuật bằng đồng có giá trị cao. Cửu vị thần công xưa được đặt dưới chân Hoàng Thành, trước cửa Ngọ Môn – kinh thành Huế. Đến đời vua Khải Định, chúng được dời ra tại vị trí như ngày nay.
Ban lễ nhạc của triều đình.

Nguồn: Giáo Dục


*

*
Có thể bạn quan tâm:
Một số trao đổi về những cơ sở để triều Nguyễn đưa ra chính sách cấm đạo Thiên Chúa
Chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa, Hoàng Sa từ đầu thế kỷ XVII
Về nền hành chánh triều Nguyễn thời kỳ 1802-1883
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: THỪA THIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG
Động thái hướng tới mô hình Trung Hoa trong nỗ lực hoàn thiện thể chế chính trị - xã hội triều Nguyễ...
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN
Vua Gia Long giao thiệp với Pháp và Mỹ
Chu Thuấn Thủy ở triều đình chúa Nguyễn xung đột hay giao lưu văn hóa
Giao lưu văn hóa Đông Tây ở đàng Trong thời chúa Nguyễn
CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Đặc điểm phật giáo Nam bộ thời Nguyễn
Dấu ấn chúa Nguyễn Ánh trên đất Ba Giồng
Cải cách chế độ văn thư hành chính triều Nguyễn
ĐỜI SỐNG CUNG ĐÌNH TRIỀU NGUYỄN
Những dấu hiệu tiếp xúc văn minh, văn hóa phương Tây qua châu bản triểu Nguyễn
Một số vấn đề chi phối mối quan hệ giữa nhà Nguyễn với Pháp từ 1802 đến 1858
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: QUẢNG NGÃI
Một số dấu ấn và giai thoại về Nguyễn Ánh trên vùng đất Phương Nam
Sự phục hồi kinh tế và sự phát triển của quan hệ thương mại giữa hai nước Trung-Việt vào những năm đ...

Bình luận