CHẾT NHƯ CHƠI


Chết như chơi

(Murder is easy)

nhatbook-Chet nhu choi-Agatha Christie-

Tác giả:  Agatha Christie,
Đào Đăng Trạch Thiên dịch
 Nxb:  Văn Học
 Năm:  2007
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi